FeliratkozásIratkozzon fel hírlevelünkre, hogy naprakész tájékoztatást kapjon a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piaccal kapcsolatos fontosabb eseményekről!

SZEGEDI ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS NAGYBANI PIAC

 MŰKÖDÉSI RENDJE
(Érvényes: 2018.10.15-től)

 

A Piac nyitva tartása:

Hétfő 05:30 – 13:00-ig
Kedd 05:30 – 13:00-ig
Szerda 05:30 – 13:00-ig
Csütörtök 05:30 – 13:00-ig
Péntek 05:30 – 13:00-ig
Szombat Zárva
Vasárnap 05:30 – 13:00-ig

Beléptetési rend:

05:30 Bérletes belépés kezdete
06:30 Pozíciós belépés kezdete
06:30 Regisztrált Vásárlói belépés kezdete
07:30 Eseti belépés kezdete
13:00 Zárás

 

Beszállító:

Beszállító rendszámot kizárólag a Csarnokbérlő Partnerek jelenthetnek le a Piac Ügyfélszolgálatán. A leadott rendszám nyitva tartás előtt és után (00:00 – 04:00 és 13:00-24:00 között) ingyenesen léphet be és ki a kapukon. Abban az esetben, ha a Beszállító piac nyitás előtt lép be és benttartózkodása a piac nyitva tartást érinti, a rendszer automatikus Belépődíj+Pótdíjat szab ki rá. Behajtásuk kizárólag az 5-ös számú főút felől lehetséges a 7db beléptető kapu egyikén. Amennyiben nyitva tartási idő alatt a Csarnokbérlő Partner igazolta, hogy kizárólag számára hozott árut a Beszállító, abban az esetben jóváírjuk a Belépődíj + Pótdíjat.

Bérletes:

A Bérlettel rendelkezők az M43-as felől érkezve, az 1. Körforgalom előtti külön bejárati sávot használva tudnak belépni a számukra fenntartott (zöld színnel jelölt) beléptető kapukon.

05:30 és 06:30 között tilos a várakozás a Bérletes bejáratokon, más jogcímmel történő behajtás esetén automatikusan pótdíj kerül kiszabásra.

Pozíciós:

A Pozícióval rendelkezők az M43-as felől érkezve, az 1. Körforgalom előtti külön bejárati sávot használva tudnak belépni a számukra fenntartott (piros színnel jelölt) beléptető kapukon.

05:30 és 06:30 között az 3 db sávban (pirossal jelölt) várakozhatnak.

A Pozíciós beléptetés 06:30-tól indul mind a 7 beléptető kapun (piros és zöld színnel jelölt).

Regisztrált vásárló:

Regisztrált vásárlók 06:30-tól léphetnek a piac területére. Belépés előtt a napijegyes puffer parkolóban (kékkel jelölt) tudnak várakozni. A parkoló megközelítése a 2. Körforgalomból nyíló bejáraton keresztül lehetséges.

Tárolós:

Tárolóval rendelkezők a piac nyitva tartásán kívül bármikor beléphetnek tárolójukhoz, belépődíj vagy bérlet ellenében. A tároló birtoklása önmagában nem jogosít hamarabbi belépésre a piac nyitva tartása alatt. Tehát, amennyiben csak tárolója van, akkor az eseti belépőkkel együtt 07:30-kor léphet a piac területére nyitva tartási idő alatt. Tároló + Bérlet esetén 05:30-kor. Fontos, amennyiben nyitva tartási időn kívül érkezik a tárolóhoz, el kell hagynia a piac területét 1,5 órával a piac nyitását megelőzően (04:00). Ha ezt nem teszi meg, Pótdíjat szabunk ki a járműre.

A tárolók célja, hogy árut vagy göngyöleget tároljon benne a birtokosa, nem pedig az, hogy hamarabb be tudjon lépni az eladótérre!

Eseti:

Eseti belépők 07:30-tól léphetnek a piac területére. Belépés előtt a napijegyes puffer parkolóban (kékkel jelölt) tudnak várakozni. A parkoló megközelítése a 2. Körforgalomból nyíló bejáraton keresztül lehetséges.

Lakossági parkoló:

A lakossági (óradíjas) parkoló non-stop nyitva tartással rendelkezik, ahonnan a piacra történő gyalogos belépés a piac nyitva tartása alatt végig biztosított. A parkolóból áru be – és kimozgatás 07:30 és 13:00 között engedélyezett. A parkoló megközelítése a 2. Körforgalomból nyíló bejáraton keresztül lehetséges.

 

 

Kérjük, piacra érkezése előtt győződjön meg arról, hogy rendszáma TISZTA és OLVASHATÓ állapotban van.

A Beléptető Kapukon történő áthaladás után kérjük, ellenőrizze az adatait a sorok végén elhelyezett kijelzőkön! Ezen tájékoztatást kap az általunk beolvasott rendszámról, járműve kategóriájáról, és a fizetendő díjról. Ha ezek közül az információk közül bármelyik téves, kérjük, az árusítóhelye elfoglalása után azonnal jelezze az ügyfélszolgálatunkon.

A piacról való kilépés előtt kérjük, fizesse ki a belépési díjat az automaták egyikében vagy az ügyfélszolgálatunkon. A Kijárati Kapuknál már nincs lehetőség a díj megfizetésére!

Az automatáknál adja meg a járműve rendszámát és fizesse meg a kijelzett díjat. Ha a rendszerben nem szerepel a rendszáma, vagy a kijelzett díj téves, kérjük, azonnal fáradjon az ügyfélszolgálatunkra.

A kijáratokhoz érkezve a sorompók automatikusan nyílnak. Ha rendszerünk bármilyen problémát észlel (a belépési díj nincs megfizetve, nem olvasható a rendszám), azt a jelzőlámpa villogó piros fénye jelzi és a sorompót zárva tartja. Ez esetben kérjük, tegye szabaddá a kijáratot más számára és fáradjon az ügyfélszolgálatra.

 

A Piacon tartózkodás:

A piacon tartózkodás ideje alatt a Piaci Házirend betartása kötelező! Ezt rendészet ellenőrzi, és jogában áll eljárni a szabálysértőkkel szemben.

A Pótdíjak kiszabása teljes körűen a rendészet hatáskörébe tartozik. A büntetés okát fényképpel dokumentálja a rendészet. (árusítóhely határainak megsértése, megállni tilosban parkolás, szemétlerakás, stb.)

A Pótdíj automatikusan a jármű rendszámára kerül terhelésre, így a belépési díj fizetésekor egyidejűleg a büntetés megfizetése is kötelező a kihajtáshoz!

A Pótdíj fizetésére az automatákban is van lehetőség.

A szélvédőre ragasztott matrica jelzi, hogy a járműre Pótdíj lett kiszabva. Esetleges reklamációt az ügyfélszolgálaton tud tenni, ám a szabálysértést a rendészet teljes körű dokumentációja alapján bíráljuk el.

PIACI HÁZIREND

Az Üzemeltető a Piac Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:

 1. A Piaci Házirend a piac területén rendszeresen vagy alkalomszerűen tartózkodó értékesítő, vásárló vagy gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező.
 2. A Piaci Házirend a Szegedi Nagybani Piac teljes területére kiterjed.
 3. A piac szabadtéri árusítóhelyein a közegészségügyi, valamint a forgalomba hozatali szabályok és előírások betartásával a következő termékek hozhatók forgalomba:
  1. kizárólag magyarországi eredetű, termesztett zöldség és gyümölcs, valamint termesztett gomba
  2. állati eredetű termékek: kizárólag méz és tojás
  3. a és b pontban felsorolt termékek tartósított formája és száraztészta
  4. háztartási vegyi áru, papír, műanyagáru, egyéb iparcikk kizárólag a Csarnok területén, erre a célra bérelt bérleményben

  Növény védőszerrel kezelt mezőgazdasági termékek csak az élelmezés-egészségügyi határidő letelte után hozhatók forgalomba. Felhívásra az erre vonatkozó nyilvántartást be kell mutatni. Termesztett gomba csak a termesztésből való származás igazolása mellett forgalmazható.
 4. A szabadtéri árusítóhelyeken értékesítési tevékenységet az folytathat,
  1. aki rendelkezik a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel és betartja a működésre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, ide értve a piac házirendjét is;
  2. aki érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkezik (saját termékeit árulja)
 5. A piac területén bérelt egységekben (csarnok, tároló, stb.) kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység folytatható. Ezen tevékenység megváltoztatására kizárólag a piac vezetésének írásos beleegyezésével van lehetőség.
 6. A piacon szolgáltató tevékenységet csak az folytathat, aki e célra szolgáló bérleménnyel rendelkezik, és e tevékenysége a bérleti szerződésben szerepel.
 7. Valamennyi élelmiszert értékesítőnek biztosítania kell a forgalomba hozott áruk nyomon követhetőségét, címkézését, stb. A bérleménnyel rendelkező élelmiszervállalkozásoknak rendelkezniük kell HACCP rendszerrel (852/2004. EK rendelet). Tilos az áru eredetét meghamisító átcsomagolás, átcímkézés.
 8. A piac nyitva tartása a szezonális igényekhez igazodik. A nyitvatartási idő változásáról a Szegedi Nagybani Piac üzemeltetője közleményben nyújt tájékoztatást. A társaság ügyvezető igazgatója a forgalmi helyzet függvényében jogosult a közzétett nyitási időponttól eltérni.
 9. A piacra értékesítési vagy vásárlási célból behajtó járművek kötelesek a Beléptetési Rend (lsd. Szegedi Nagybani Beléptetési Rend) szerint eljárni.
 10. A belépési díj megfizetése a piac nyitásától zárásáig egyszeri belépésre jogosít. Ha a fizető automatánál vagy az ügyfélszolgálatnál megfizetett díj eltér a díjszabásban rögzített díjtól, a járművel érkező köteles a díjkülönbözetet és a pótdíjat megfizetni, vagy az ügyfélszolgálaton segítséget kérni.
 11. Pótdíjat köteles fizetni az, aki a kijelölt árusítóhelynél nagyobb területet foglal el, illetve az a bérlő, aki a bérleti szerződésben szereplő területhez képest nagyobb területet vesz igénybe, ideértve az árubemutatás céljára igénybevett területet is.
 12. A kiadható szabadtéri árusítóhelyeket (bérlet, pozíció) a főpénztáros az igények beérkezésének sorrendjében értékesíti.
 13. A piac nyitását megelőzően értékesítési vagy vásárlási céllal érkező járművek az e célra kijelölt várakozóhelyen kötelesek várakozni a rendész által meghatározott rend szerint. Az érkezés sorrendjében történik a beállás. Amennyiben valaki gépjármű nélkül, ládával, áruval helyet foglal és megakadályozza a beállást, a rendész jár el vele szemben, részére pótdíj szabható ki.
 14. A helyhasználati jogosultság kizárólag az e célra kialakított, felfestett vonalakkal körülhatárolt, illetve a bérleti szerződésben meghatározott területre vonatkozik. Ezen túli területhasználat tilos, illetve pótdíjfizetésre kötelezhető. Amennyiben a területhasználat (áru vagy göngyöleg kirakodás) a közlekedést zavarja, és ez a felszólítás ellenére ismétlődik, a bérleti szerződés felmondható, illetve a piac használatából kizárható. Jogtalan területhasználat esetén a szabályokat megszegő pótdíj fizetésére kötelezhető, többszöri ismétlődés esetén az elkövető bérleti szerződése felmondható.
 15. A szabadtéri árusítóhelyeket a piac zárásakor kiürítve kell elhagyni. A Szegedi Nagybani Piac üzemeltetője jogosult a záráskor ki nem ürített helyről az ott lévő árut, járművet, eszközt a tulajdonos költségére és veszélyére elszállítani, illetve elszállíttatni, s azokat jellegüktől függően megsemmisíteni, vagy tárolni. Amennyiben az eltárolt áruért, eszközért a tulajdonos 3 munkanapon belül - a tulajdonjog, illetve a használati jog igazolása mellett - nem jelentkezik, a társaság azokat szabadon értékesítheti. A tárolásért az üzemeltető díjat számíthat fel.
 16. A tartós és az alkalmi helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet köteles rendeltetésszerűen használni. A házirend megszegése esetén az Üzemeltető jogosult felszólítani a helyhasználót a rendeltetésellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén az üzemeltető a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, illetve a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti.
 17. A bérelt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Ennek hiányában végzett építés, átalakítás, egyéb változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, és a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles a felszólítást követő 30 napon belül saját költségén visszaállítani. A bérlő feladata a bérelt piaci helyiségek használatához, üzemeltetéséhez, (Üzemeltető által engedélyezett) átalakításához szükséges minden hatósági engedély beszerzése.
 18. A piacra behozott áruk, értékek megőrzése az áru tulajdonosának, illetve megbízottjának a feladata. Azok hiányáért, megromlásáért a társaság felelősséggel nem tartozik.
 19. A piac egész területén (az állandó bérlemények külső falán, szabadtéri árusítóhelyeken, belső utakon, külső bekötő úton, parkolókban és zöldterületeken) cégfelírások, reklámok csak a társaság előzetes engedélyével helyezhetők el, betartva a hatósági előírásokat.
 20. A nagykereskedelmi raktárhelyiségek és árusítóhelyek, valamint az üzletek és a szolgáltató bérlemények külső homlokzatán az üzemeltető köteles a cég megnevezését jól láthatóan feltüntetni.
 21. A piaci közlekedésre a közlekedési jogszabályok az irányadók. A piac területén a feltüntetett sebességkorlátozás, valamint a közlekedési táblákkal és útburkolati jelekkel szabályozott közlekedési rend betartása kötelező. A közlekedési szabályokat súlyosan megszegőkkel szemben az Üzemeltető a közlekedési vétségért szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
 22. A biztonságos és folyamatos közlekedés fenntartása érdekében TILOS:
  1. a piac területén a közlekedési utakat, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni gépjárművel, áruval vagy göngyöleggel,
  2. álló gépjármű motorját járatni vagy a járművet javítani
 23. A vásárlók gépjárműveikkel csak az erre kijelölt sávokban állhatnak meg a piac területén a vásárolt áru elszállítása céljából, hogy a folyamatos közlekdedést ne akadályozzák. A forgalom biztosítása érdekében tett felügyelői, illetve biztonsági szolgálati intézkedést kötelesek figyelembe venni.
 24. A piac egész területén fokozott gondot kell fordítani az élelmiszer-higiéniai, közegészségügyi, környezetvédelmi előírások betartására: A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és hulladékfajtára kijelölt tárolóba tenni.
  • A gondatlan vagy szándékos magatartásból eredő szennyezés, valamint a piaci házirend megsértése esetén a szabályokat megszegő pótdíj fizetésére kötelezhető.
  • TILOS a piac területén hulladék-keletkezésével járó tevékenységet folytatni (pl. fokhagymafonás, fűzér készítés).
  • TILOS a piacra, illetve az ahhoz tartozó parkolókba behozni hulladékot, romlott árut, bolti szemetet. A rendelkezés megsértése esetén pótdíj szabható ki a környezetvédelmi előírások megsértéséért és ismétlődés esetén a vétkes személy kizárható a piaci szolgáltatások igénybevételéből. Bérlő köteles a napi hulladék gyűjtésére szolgáló edény tartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot, romlott árut, csomagolóanyagot (fa, műanyag, papír) fajtánként elkülönítve a hulladéklerakóba beszállítani.
  • TILOS hulladékot, csomagolóanyagot a bérlemény zárt területén kívül lerakni. A bérlő köteles a szemetet a kijelölt időpontban a hulladék gyűjtőbe elhelyezni.
  • TILOS a felszíni vízelvezetőkbe, csatornákba olaj, sav stb. beöntése. A csapadékvíz összefolyókba szennyvíz beöntése szintén TILOS.
  • A piacon engedély nélkül kinn hagyott eszközt, árut az Üzemeltető elszállíthatja és megsemmisítheti.
  • Vendéglátó vállalkozások kötelesek betartani az élelmiszerhigiéniai és a környezetvédelmi előírásokat. A vendéglátó egységek a tevékenységükből keletkező speciális hulladékot (műanyagpohár, kanál, stb.) kötelesek összegyűjteni, és a piac központi hulladéktárolójába beszállítani.
 25. A helyiséget bérlő vállalkozások a piacon csak működési engedéllyel tevékenykedhetnek, amelynek az eredetivel megegyező másolatát működésük megkezdése után legkésőbb 30 napon belül a helyiséggazdálkodási referensnél le kell adniuk. A bérleményben csak a bérleti szerződésben meghatározott vállalkozások (természetes vagy jogi személyek) jogosultak tevékenykedni. Bérlő bérbeadó kérésére köteles leadni dolgozóinak névsorát.
 26. TILOS a piac árusításra kijelölt részén kívül (pl. a piaci bekötőúton, parkolóhelyeken, várakoztató parkoló), továbbá a piac szabadtéri árusítóhelyein a nyitvatartási időn kívül adás-vételt folytatni, illetve árut pakolni. TILOS a piac egész területén a mozgó árusítás.
 27. TILOS a piac működését zavaró magatartás tanúsítása, valamint tiltott szerencsejáték folytatása.
 28. A bérlő felelős a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági előírások (közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, vagyonvédelmi stb.) betartásáért. A bérlő köteles gondoskodni a bérleménye területén a rágcsáló és rovarirtásról a piac területén végzett irtással egy időben.

  A társaság ellenőrzi a Piaci Házirend, valamint a hatósági előírások betartását. A bérlő köteles lehetővé tenni a bérlemények rendeltetés szerinti használatának ellenőrzését az Üzemeltető megbízottja részére.
 29. A házirendben foglalt követelményeket, magatartási normákat súlyosan megszegőkkel szemben a piac üzemeltetője jogosult a szerződéses jogviszony létesítését megtagadni.
 30. A piacüzemeltetési feladatok ellátása érdekében a társaság videós megfigyelő rendszert alkalmaz. A piacra belépőknek a térfigyeléshez, a felvételekhez és az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez történő hozzájárulása a belépéssel, mint ráutaló magatartással megadottnak tekinthető. A piac területén észlelt rendkívüli eseményt az Üzemeltetőnél haladéktalanul be kell jelenteni.
 31. A piaci házirend a piac igazgatóságán, illetve a kihelyezett hirdetőtáblákon és a www.szegedinagybani.hu honlapon tekinthető meg.
 32. Amennyiben a helyiségbérlők a piac tudomása nélkül bérleményüket harmadik személynek, cégnek átadják, kiadják, a piac szerződésszegésnek tekinti azt és jogosult a bérleti szerződés megszüntetésére.
 33. Helyiségbérlethez hozzárendelt rendszámok beléptetési jogát a piac jogosult megvonni amennyiben a kedvezményezett nem a saját részére használja fel, harmadik személynek tovább adja. A piac szerződésszegésnek tekinti ezt és jogosult a bérleti szerződés megszüntetésére.
 34. Ez a házirend 2016. május 1. napjától lép hatályba.

BELÉPTETÉSI REND

A piacon meghatározott, nem non-stop nyitva tartás van életben. Nyitvatartási időn kívül kizárólag az arra jogosultak léphetnek a piac területére, az erre kijelölt kapukon keresztül.

A piachoz tartozó pufferparkolókat a nyitást megelőzően 2 órával vehetik igénybe az érkező járművek, melynek megközelítése az 5-ös főúti körforgalomból lehetséges. A Pozíciós hellyel, illetve Bérlettel rendelkezők, már az 5-ös főútról lehetőséget kapnak egy külön behajtón a piacra történő belépéshez, a számukra fenntartott kapukon keresztül.

A bérlettel és pozícióval rendelkezőknek fenntartott belépő kapukat kizárólag az erre jogosultak vehetik igénybe. A jogosulatlan járművekre automatikusan Pótdíjat szabunk ki, ha ezt a kaput használják.

A piacra érkező járművek a puffer parkolóba érkezés után, az automata beléptető rendszerek segítségével léphetnek a piac területére.

Belépéskor a jármű rendszáma illetve a jármű hossza kerül rögzítésre, ezek alapján kerül a megfelelő (járműhossz alapú) kategóriába sorolva. A belépés teljesen automatizált, jegy kiadására nem kerül sor, ennek köszönhetően a rendszer képes a megtelt (300 férőhelyes) puffer parkolót 30 percen belül átengedni, amely lényegesen meggyorsítja a belépés folyamatát.

A sikeres belépésről a sáv végén elhelyezett LED-táblák adnak visszajelzést, melyen a jármű rendszáma, regisztrált hossza, az elfoglalható árusítóhelyek száma, illetve a fizetendő belépési díj olvasható. Ha bármelyik információ téves, azt azonnal az ügyfélszolgálaton lehet orvosolni.

A Napidíjas behajtók, akik nem rendelkeznek Bérletes vagy Pozíciós hellyel (, bármely szabad pozíciót elfoglalhatják a jármű kategóriájának megfelelően. A Bérletes helyeket a piac teljes időtartama alatt kizárólag az arra jogosultak használhatják, a Pozíciós helyeket a Pozíciós beléptetést követő 1 óra után bárki elfoglalhatja az adott napra. Minden Bérletes és Pozíciós megjelölésre kerül, így mindenki számára látható lesz, hogy melyik egységbe állhat.

A pozíció határait szigorúan be kell tartani, ezt a piacrendészet ellenőrzi.

Távozás előtt a kijelölt automatákban kerül sor a belépési díjak megfizetésére. A jármű rendszámának beírásával indítható a fizetési folyamat. Esetleges problémák, illetve számlaigény esetén az ügyfélszolgálaton is lehetőség van fizetésre.

A kihajtáskor automatikus rendszámellenőrzés után nyílnak a sorompók. Ha bármilyen probléma lép fel a kilépés során, azt a jelzőlámpa fényeivel tudatjuk a kilépő számára és a rendészet azonnal kivizsgálja a probléma okát.

 

A járműveket 3 kategóriába soroljuk (hossz alapján):

 

Belépési jogok alapján 3 kategóriát különböztetünk meg:

 • Napidíjas, egyszeri belépő (bármely szabad helyet elfoglalhatja)
 • Pozíciós hellyel rendelkező (belépéskor napidíj fizetendő )
 • Bérlettel rendelkező (korlátlan számú ki- és belépés)

 

Bérletre vonatkozó információk

 • A piacon lehetőség van bérlet kiváltására.
 • A bérlet korlátlan ki-és belépésre jogosít a futamideje alatt.
 • A bérlethez a még szabadon lévő pozíciók közül bérletes helyet kötelesek választani a jármű kategóriájának megfelelő mennyiségben (bármikor módosítható adminisztrációs díj ellenében). Ez a bérletes hely a piac nyitva tartásának teljes ideje alatt biztosítva van számára érkezésétől függetlenül, melyet egy kihelyezett tábla jelez.
 • A bérlettel rendelkezők a pufferparkolóba hajtás nélkül, a piac nyitását megelőzően 2 órával foglalhatják el bérletes helyüket. Ehhez az erre kijelölt beléptetési sávot kell használják, melyen rendszámuk alapján automatikusan beengedésre kerülnek.
 • A bérlettel rendelkezőknek lehetőségük van több rendszámot (3) rendelni a bérlethez, ebben az esetben a legmagasabb kategóriájú járműhöz tartozó díjat kell megfizetni. Egyidejűleg csak egy, a bérlethez rendelt rendszámú jármű tartózkodhat a piac területén.
 • A bérlethez tartozó jogok az adott napon elsőként belépő rendszámra lépnek érvénybe, tehát a listán szereplő rendszámok közül elsőként belépő rendszám lesz jogosult a korlátlan be- és kilépésre. A listán szereplő többi rendszám esetleges belépésekor az adott kategóriához tartozó napidíj kerül felszámolásra.
 • A bérlet megújítását a bérelt hely megtartása érdekében a lejárat előtt 5 munkanappal kell megtenni. Amennyiben ez nem történik meg, fennáll a veszélye, hogy a bérelt helyét elveszíti.

 

Pozíciós helyre vonatkozó információk

 • A piacon lehetőség van pozíciós hely kiváltására.
 • A pozíciós hellyel rendelkezők a pufferparkolóba hajtás nélkül, a piac nyitását megelőzően 1 órával foglalhatják el pozíciójukat. Ehhez az erre kijelölt beléptetési sávot kell használják, melyen rendszámuk alapján automatikusan beengedésre kerülnek.
 • A pozíciós hellyel rendelkezők kötelesek megfizetni a járműre vonatkozó napidíjat a belépéskor.
 • A szabadon lévő pozíciók közül bármely foglalható (bármikor módosítható adminisztrációs díj ellenében).
 • A pozíciós helyet a pozíciós beléptetést követő 1 órán belül el kell foglalni. Amennyiben ez nem történik meg, a pozíció szabadon igénybe vehető bárki számára az adott napra. Ezt külön tábla jelzi ezen pozíciók felett.
 • A pozíciós hellyel rendelkezőknek lehetőségük van több rendszámot rendelni a pozícióhoz (3).
 • A pozíciós helyhez tartozó jogok az adott napon elsőként belépő rendszámra lépnek érvénybe, tehát a listán szereplő rendszámok közül elsőként belépő rendszám lesz jogosult a soron kívüli belépésre, a többi rendszám csak a piac nyitásakor tud a piac területére lépni.
 • A pozícióba, annak méretétől függően csak és kizárólag az abba (vagy kisebb) kategóriába tartozó jármű állhat.

VÁSÁRLÓI REGISZTRÁCIÓ

 

2016.07.01-től azok a vásárlók, akik regisztráltatják magukat Ügyfélszolgálatunkon 06:30 -tól léphetnek a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piac területére.

 

Regisztráció feltételei:

 • egyéni vállalkozói igazolvány, vagy cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • zöldség és gyümölcs kereskedelem tevékenység igazolása vállalkozói engedélyében, vagy cégkivonatában
 • vásárlásra használt gépjármű kizárólag az I-es kategóriába tartozhat (0-7,5 m közötti gépjármű)
 • gépjármű rendszámának előzetes leadása
 • kizárólag személyes regisztrációra van lehetőség

 

Felhívjuk minden kedves partnerünk figyelmét, hogy a vásárlóként regisztrált járművel kizárólag áru vásárlására van lehetőség. Értékesítés és áru behozatala a piacra szigorúan tilos. Amennyiben eladni és vásárolni is szeretne, kérjük, ne regisztráljon vásárlóként. A szabályzat be nem tartása azonnal piacról való kitiltást von maga után. 

BELÉPŐDÍJ e-SZÁMLA

 

Kedves Partnereink!


2016.08.04-vel elindul a „Belépődíj e-Számla” rendszerünk. Az e-számla mindenki számára megkönnyíti, biztonságossá és gyorssá teszi a belépő díjak fizetését. A rendszer első sorban azon igényre alakult, hogy könnyítsük meg a belépő díjak utáni ÁFA-s számla igénylést, valamint gyorsítsuk meg a fizetési folyamatot. 


A számlára 1.000,- Ft-os tételekben lehet kreditet tölteni (1 Kredit = 1 Forint). Ez a napi belépődíjakat és az esetleges pótdíjak fizetését teszi lehetővé. A kredit számlára kizárólag az ügyfélszolgálaton lehet egyenleget feltölteni. A feltöltésről egyösszegű ÁFA-s számla kerül kiállításra. 


A partnerhez tartozó e-számlával kizárólag a hozzá rendelt rendszámok fizethetők. Az elektronikus számla bárki számára elérhető, aki regisztrálva van ügyfélszolgálatunkon. Regisztrált eseti belépők és regisztrált vásárlók is igényelhetik, azaz nem szükséges foglalt árusítóhellyel rendelkeznie. 


Az e-számlával lehetőséget biztosítunk a belépő díjak automatikus megfizetésére. 


Fizetés menete a következő: 

Sikeres belépés és a partner azonosítása után - ha elegendő kredit áll rendelkezésre a számlán - a belépési díj automatikusan levonásra kerül, amelyről partnerünk SMS-ben értesítést kap. Az üzenet tartalmazza a belépési rendszámot, levont összeget és a fennmaradó kredit egyenlegét. 


Az e-számlához tartozó kreditkártyával bármikor lekérdezhető az aktuális egyenleg, illetve, ha valamilyen oknál fogva a belépési díj nem kerül automatikusan levonásra, abban az esetben automatáinkban lehetőség van rendezni az aznapi belépődíját a számlán található kreditegyenlegből.


Az első és minden további kártya igénylése 1.000,- Ft/db. 


A fizetés menete kártyával automatáinkban:

 1. Rendszám megadása
 2. Enter 
 3. Kártya hozzáérintése a képen jelzett ponthoz
 4. Sikeres fizetés

Egyenleg lekérdezés:


A kártyát a képen jelzett ponthoz történő érintésekor az aktuális egyenleg kerül kiírásra a fizetőautomata kijelzőjén. 

 

A számlára feltöltött krediteket nem áll módunkban készpénzre visszaváltani. 

 


Bevezetési AKCIÓ:


Az 1. feltöltéskor befizetett összeget +10% -kal megnöveljük!

PARKOLÁSI REND

I. Kategória

( 1db árusítóhely, azaz 3,3 X 9 (m) terület )

 

II. Kategória

( 2db árusítóhely, azaz 3,3 X 18 (m) terület )

 

III. Kategória

( 4db árusítóhely, azaz 6,6 X 18 (m) terület )

 

Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani téli nyitva tartási rendje:

A Piac nyitva tartása:

Hétfő 05:30 – 13:00-ig
Kedd 05:30 – 13:00-ig
Szerda 05:30 – 13:00-ig
Csütörtök 05:30 – 13:00-ig
Péntek 05:30 – 13:00-ig
Szombat Zárva
Vasárnap 05:30 – 13:00-ig

Beléptetési rend:

05:30 Bérletes belépés kezdete
06:30 Pozíciós belépés kezdete
06:30 Regisztrált Vásárlói belépés kezdete
07:30 Eseti belépés kezdete
13:00 Zárás

Részletek

 

Oldalainkon HTTP-sütiket (cookie-kat) használunk a jobb működés érdekében. További információkért kattintson ide!